โปรโมชั่นพิเศษฉลองเปิดร้านใหม่

1free1

โปรโมชั่นพิเศษ
ซื้อกาแฟหรือเครื่องดื่มครบ 1 แก้ว รับฟรี 1 แก้ว ทันที
เฉพาะวันที่ 23 – 25 มีนาคมนี้