สาขาถนนกวงเฮง

Café Racotta / คาเฟ่ราคอตต้า
สาขาถนนกวงเฮง
Kuang Heng Road
0853262555

สาขาถนนเทพา

Café Racotta / คาเฟ่ราคอตต้า
สาขาถนนเทพา
Thepha Road
045615855

สาขาคิงส์วัสดุ

Café Racotta / คาเฟ่ราคอตต้า
สาขาคิงส์วัสดุ
King Wassadu
0851598555

สาขา สภอ.เมือง

Café Racotta / คาเฟ่ราคอตต้า
สาขา สภอ.เมือง
Sisaket Provincial Station
045966055

สาขาบิ๊กซีศรีะเกษ

Café Racotta / คาเฟ่ราคอตต้า
สาขาบิ๊กซีศรีสะเกษ
BIG C Sisaket
045961551

สาขาโรงพยาบาลศรีสะเกษ

Café Racotta / คาเฟ่ราคอตต้า
สาขาโรงพยาบาลศรีสะเกษ
Sisaket Hospital
045960565

สาขากันทรลักษ์

Café Racotta / คาเฟ่ราคอตต้า
สาขากันทรลักษ์
Kantkaralak
045966655

สาขาโรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี

Café Racotta / คาเฟ่ราคอตต้า
สาขาโรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี
Rajavej Hospital (UBONRACHATHANI)
045953855

สั่งเครื่องดื่ม