Contact

คาเฟ่ราคอตต้า
โครงการ “Foss Modern Lifestyle Mall”
ถนนกวงเฮง บริเวณโค้วทองอยู่เก่า ใกล้ห้างซุ่นเฮงพลาซ่า และ บขส.ศรีสะเกษ
ย่านกลางเมือง ฝั่งเมืองใต้

โทร 085 326 2555
Service Hours 07.00 – 21.00
facebook.com/caferacotta
instagram @caferacotta